Naš tim

dsc_0001a

Snežana Prokić

ECA Business and Management Coach, ECA Partners & Family Coach

sneza-p1Snežana je sertifikovani trener Evropske koučing asocijacije (ECA) u oblasti ličnog i poslovnog razvoja. Osnivač je Udruženja za unapređenje,  lični razvoj i učenje „Posvećenost radosti života“.

Snežana se najviše bavi individualnim radom sa klijentima, kreiranjem njihovih ličnih i razvojnih planova. Pored toga njene oblasti rada i unapređenja su kreiranje treninga, seminara, radionica i predavanja i obuka pojedinaca i grupa u cilju pospešivanja i podrške na putu ličnog i profesionalnog razvoja  klijenata.

Snežana je tvorac jedinstvene metode Ljubiživot koja predstavlja spoj znanja i iskustva iz NLPa, poslovnih strategija i veština, konstelacija, energetske psihologije, astrologije, isceljivanja vremenske linije, EFTa i čigonga. Svoje znanje i iskustvo rada iz oblasti psihologije i psihoterapije, sticala je na NLP institutu u Beogradu, u Udruženju za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije „Porodični raspored” i u Školi energetske psihologije na Kepler institutu.

Autor je brojnih članaka u renomiranim štampanim i on-line medijima. Kroz brojna gostovanja u TV emisijama, u stalnom je kontaktu sa svojom širom publikom gde prema njihovom zahtevu obrađuje najaktuelnije životne teme.

Više o Snežaninom radu i metodi pogledajte na Ljubiživot

Snežana je po obrazovanju magistar tehnologije. Svoje dugogodišnje radno iskustvo, znanje i veštine sticala je na menadžerskim pozicijama u multinacionalnim kompanijama.

 

Lola Tomić

ECA Professional Coach, NLP Master Practitioner

lola1

Lola je sertifikovani NLP Master i Professional Coach Evropske koučing asocijacije (ECA) u oblasti ličnog i poslovnog razvoja. Osnivač je Udruženja za unapređenje, lični razvoj i učenje „Posvećenost radosti života“. Mentorica je za rad sa timovima – HR menadžment Fondacije “Mozaik” iz Sarajeva.

Svoje životno i radno iskustvo posvetila je komunikacijama i ljubavi prema ljudima. Istražuje osnovne zakone nauke i metafizike kako bi razumela i shvatila ljude i situacije i pomogla im da se transformišu u divne stvarnosti, inspirišući ih da preuzmu odgovornost za sopstveni život, sopstvena stremljenja i stremljenja društva u celini.

Ukoliko ste spremni da se pokrenete i živite svoj voljeni život, Lola vam pomaže da nađete svoju istinu i jedinstvenost, pronađete ili potvrdite svoje perspektive, svoj poziv i svrhu, stvarajući vam osećaj sigurnosti i pripadnosti. Posvećenost i podrška klijentima na njihovom razvojnom putu je glavna ideja vodilja njenog profesionalnog razvoja u sferi koučinga.

Oblasti rada u kojima Lola aktivno učestvuje, su kreiranje treninga, seminara, radionica, planova i strategija komunikacija pojedinaca, grupa i firmi u cilju pospešivanja i podrške na putu ličnog i profesionalnog razvoja klijenata.

Lola je diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju i specijalista za odnose sa javnošću. Svoje bogato radno iskustvo, znanje i veštine sticala je u međunarodnim korporacijama, stranim i domaćim kompanijama, agencijama za odnose sa javnošću kroz neprekidni rad sa klijentima, event management, social media, interne i eksterne komunikacije. Mama je Pavla i Jovane.

 

Snežana Đurđić

NLP Master Practitioner

sneya-dj1

Snežana je sertifikovani NLP Master u oblasti ličnog i poslovnog razvoja. Osnivač je Udruženja za unapređenje,  lični razvoj i učenje „Posvećenost radosti života“.

Svoje životno i radno iskustvo posvetila je pomaganju ljudima u raznim životnim situacijama. Koristi znanja i iskustva iz NLPa, energetske psihologije, astrologije i Reikija. Svoje znanje i iskustvo rada iz oblasti psihologije i psihoterapije, sticala je na NLP institutu u Beogradu i u Školi energetske psihologije na Kepler institutu.

Snežana radi sa klijentima, kako pojedinačno, tako i u grupama, bavi se kreiranjem njihovih ličnih i razvojnih planova. Njene oblasti rada i unapređenja su kreiranje treninga, seminara, radionica i predavanja u cilju pospešivanja i podrške na putu ličnog i profesionalnog razvoja  klijenata.

Snežana je po obrazovanju diplomirani inženjer saobraćaja. Svoje dugogodišnje radno iskustvo, znanje i veštine sticala je na projektima u zemlji i inostranstvu, radeći na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, u Upravi grada Beograda, SAD. Vlasnik je i direktor kompanije GISTEC Consulting od 2005. godine. Član je Inženjerske komore Srbije i Udruženja poslovnih žena.