Članstvo

Član Udruženja može postati svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom i koje podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Redovni član Udruženja može da bude lice koje:

 • Ima završenu višu ili visoku školu redovnog obrazovanja
 • Ima bar dva validna sertifikata društveno prizantih sertifikacija iz oblasti rada Udruženja
 • Ima aktivno članstvo u Udruženju bar dve godine
 • Koje se istaklo u radu i zalaganju za rad Udruženja

Posmatrajući član Udruženja može da bude lice koje:

 • Ima bar jedan sertifikat društveno priznatih sertifikacija iz oblasti rada Udruženja
 • Pokazuje spremnost da radom i zalaganjem doprinese daljem razvoju i radu Udruženja

Pomažući članovi mogu biti sva fizčka i pravna lica koja imaju volju da se učlane u Udruženje i spremna su da doprinose radu i razvoju Udruženja.

Počasni član Udruženja može biti lice koje je svojim radom doprinelo radu i razvoju Udruženja i ima znatne zasluge za unapređenje Udruženja i oblasti rada Udruženja.

Uplata godišnje članarine:

 • Članarina za 2017. godinu, za redovne članove Udruženja je 5.000 dinara;
 • Članarina za 2017. godinu, za posmatrajuće članove Udruženja je 4.000 dinara;
 • Polugodišnja članarina (0d 1.1-30.6. ili od 1.7.-31.12.2017) za sve članove za 2017. godinu je 2.500 dinara.

Svi članovi uplatom članarine i popunjavanjem Pristupnice stiču pravo na:

 • popust od 20% na sve seminare i radionice Udruženja
 • popust od 10% na pojedinačne coaching sesije
 • pravo korišćenja biblioteke Udruženja.

Za sve dalje informacije, molimo vas da nas kontaktirate preko stranice Kontakt