Dobrodošli!

To što smo se sreli na ovim stranicama dobar je put ka unapređenju, ličnom razvoju i celoživotnom učenju savremenim metodama, što je osnovna svrha našeg Udruženja.

Udruženje je nastalo kada smo nas tri – Snežana Prokić, Lola Tomić i Snežana Đurđić, udružile naša znanja, iskustva, pozitivnu energiju i ljubav prema ljudima, kako bi širile mrežu ljudi koji žele da unapređujući sebe, unaprede svoje okruženje i učine našu planetu divnim mestom za život!

U okviru Udruženja funkcionišemo kao individualni koučevi, motivacioni govornici, predavači i treneri, a ujedno radimo zajedno na radionicama, seminarima i treninzima koje organizujemo samostalno ili u dogovoru sa kompanijama, klijentima i saradnicima.

Usluge

U okviru našeg rada postoji više vrsta usluga: individualni i grupni koučing, treninzi i seminari, radionice.

Tim

Članovi našeg tima, treneri životnog i poslovnog razvoja i konsultanti, su sertifikovani u oblastima: NLP, Koučing (timski i individualni), Energetska psihologija, Sistemske konstelacije, Transakciona analiza, Reiki.